top of page
KARAMAN DOĞA SPORLARI VE FOTOĞRAF GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

KARDOF HAKKINDA

kardof logo-1.png

 Karaman ili ve çevresinde, dağcılık, doğa sporları ve fotoğrafın sanat, eğitim ve bilim yönlerinden gelişmesini ve yaygınlaş­masını sağlamak, doğa sporları ve fotoğraf yolu ile bireysel ve toplumsal niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek, tanıtıp geliştirmek, çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına bilinçli katkı sağlamak, üyelerinin daha sağlıklı bir beden, ruh yapısına kavuşmasına çalışmak ve üyeler arasında sevgi, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek, bu amaçlar doğrultusunda ilgili mercilerden izin almak koşulu ile dağcılık, doğa yürüyüşleri ve her türlü doğa sporları organize etmek, üyeleri doğa sporları ve fotoğraf sanatına kazandırabilmek için seminerler, paneller düzenlemek, kurslar vermek, sergiler açmak, slayt film, gibi görsel eğitim araçlarını kullanmak, dağcılık ve doğa sporları, fotoğraf sanatı ile ilgili belge, harita, dergi, kitap, slayt film gibi dokümanların arşivini yapmaya çalışmak ve bunları üyelerinin faydalanmasına sunmak, dağ sporları ve fotoğraf sanatını tanıtmak ve üyeler arasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarmak, üyelerinin bilgi ve becerilerini arttırmak için yabancı ülke sporcu, sanatçı, yönetici, teknik adamları ile iletişim kurmak, ülkemize gelen yabancı sporcuların ve fotoğraf sanatçılarının ilgi alanında karşılaşacağı her türlü problemde rehberlik ve yardımcı rehberlik düzeyinde yardımda bulunmak, doğa sporları ve fotoğraf sanatını her yönü ile ülkemizi yurtdışında tanıtmaya çalışmak, aynı şekilde diğer ülkeleri tanımaya çalışmak, bu yolda, Karaman ili ve yöresinin ve gerekse ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin, sosyal ve kültürel zenginliklerini yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak fotoğraf sergi ve yarışmalarında, doğa sporları etkinliklerinde en gü­zel şekilde tanı­tılmasını sağlamak için yetenekli genç sanatçı ve sporcular yetiştirerek; tarihsel, sosyal ve sanatsal değeri olan fotoğraf, belge ve malze­me­lerini üreterek ve derleyerek korumaya almak, spor, bilim ve sanat açısından işlenmelerini sağlamak, bu bağlamda kamu ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.

BEN.jpg

Yakup Tamer ÇITLAK 

Yönetim Kurulu Başkanı

05333686223

BAYRAM.jpg

Bayramali ERHOTAMIŞ

Yönetim Kurulu

2 nci Başkanı

05468166424

İSSİ.jpg

Mehmet

İSSİ

Yönetim Kurulu Sayman

05442529439 

AYSEL.jpg

Aysel 

CEYLAN

Yönetim Kurulu

Genel Sekreter

05058177767

HAKAN 1.jpg

Hakan

AY

Yönetim Kurulu

Üye

05454067172

bottom of page