Taşkale Ata Yurdu

Mustafa Kemal Atatürk'ün kökeninin bu kasabadan geldiği düşünülmektedir.Mustafa Kemal Atatürk'ün baba soyu Karaman'dan göçerek Makedonya'ya gelmişlerdir. Manastır Vilayeti'nin Debre-i Bala sancağının Kocacık nahiyesine yerleşen aile takriben 1830'larda Selanik'e göçmüştür.

taşkale.jpg

Taş Camii

Erken Hıristiyanlık döneminden bu yana kullanıldığı kabul edilen taş ambarlardan birisi Hıristiyanlık döneminde şapel (kilise), daha daha sonraki dönemlerde de mescit ve cami olarak kullanıla gelmiştir. Taş Cami veya Taş Mescid olarak adlandırılan bu mekân, kayalara oyulmak suretiyle yapılan otantik özellikli tarihi bir cami olup halen ibadete açık durumdadır.

taşkale2.jpg

Taşkale Tahıl Ambarları

Bu ambarların bir kısmı ilkçağdan kalsa da büyük bir kısmı Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kazıldığı düşünülmektedir. Doğal kayaya oyularak yapılmış odacıklar 5 ile 60 ton arasında ürün saklama kapasitelidir. Bu odacıklar ürünlerin ayrı ayrı depolanmasına uygun olarak açılmışlardır. Her mevsimde hava sirkülasyonu sağlayan tüf bloktan oluşmuş ambarlara "tutamak" yerlerinden tutup, tırmanmak suretiyle "sekemek" denilen yüzeyindeki oyuklara basılarak çıkılmaktadır.

taşkale1.jpg

Taş ambarlar

Taş ambarlar, kaya yapısı gereği hububat saklamaya son derece elverişli olup bu özelliği keşfeden yöre halkı buraları yüzyıllardır depolama amaçlı olarak kullanagelmişlerdir. Halen günümüzde de makara sistemi ile ambarlara mahsul depolanabilmektedir.

taşkale3.jpg