top of page

Risklerin Kabulü Belgesi

Siteye üye olarak site üzerinden kayıt olduğunuzda aşağıdaki tüm şartları kabul etmiş oluyorsunuz

KARDOF ve anlaşmalı organizatör firmaları tarafından düzenlenen macera gezilerine katılmama izin verildikten sonra merkezin imkânlarını, malzeme ve ekipmanlarını kullanırken şahsıma ika olunacak yaralanma, ölüm ve her türlü bedeni zararlardan dolayı ne benim ne de ailemin, mirasçılarımın veya vekillerimin, ilgili tarafları (çalışanlar, yetkilileri, yöneticileri veya ilişkili diğer organizasyonları (aktivitelerde kullanacağım malzeme, donanım veya araç sağlayıcıları) sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan ederim. Ciddi problemler için hastane veya tıbbi tesislere ulaşım kimi durumlarda zor, uzun ve masraflı olabilmektedir.

KARDOF ve organizatör firmalarının geziye katılmamdan kaynaklanacak herhangi bir kurtarma, tahliye veya tıbbi masraflardan dolaylı veya dolaysız hiçbir şekilde sorumlu değildir ve bunu burada açıklar ve kabul ederim. Bütün masraflar benim sorumluluğumdadır.

KARDOF, katılımcının sağlığı veya hareketleri gezinin güvenliğini, düzgün işlemesini ve zevkini tehdit ediyorsa kişi veya kişilerin geziye devam etmesine engel olma hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz bir red veya iptal etme durumunda KARDOF ve anlaşmalı firmaları geri ödeme veya transfer yapmak tazminat ödemek zorunda değildir.

KARDOF, bütün katılımcılar tarafından da kabul edilir ki, herhangi bir sebepten dolayı (hava ve deniz koşulları, teknik arıza, yetersiz rezervasyon v.b.) gezi ve/veya gezilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gezi değişikliklerinden doğabilecek herhangi ekstra masraf, katılımcının sorumluluğundadır.

KARDOF, üye ve sporcularını, çalışanlarını, yetkililerini, yöneticilerini, vekillerini, anlaşmalı olduğu kişi/kuruluşları veya birlikte çalıştığı kişi/kuruluşları gezi ile ilgili ve/veya geziye katılmamdan doğabilecek her hangi bir ve tüm sorumluluktan muaf tuttuğumu kabul ederim. Bu belge ile beraber özellikle iptal ve geri ödeme, depozito ve ödemeler, sigorta, konaklama, kişisel sorumluluk ile ilgili bilgi içeren Koşullar ve Şartlar belgesini okudum, tamamıyla anladım ve kabul ettim.

KARDOF ve yukarıda adları gecen yardımcı kuruluşları, kişileri ve yöneticiler organizatör firmaları ile benim aramda çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta aşağıdaki koşulların geçerli olacağını kabul ederim: A. Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir sorun Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ele alınacak, yorumlanacak ve çözülecektir B. Katılımcı tarafından talep edilebilecek tazminat miktarı hiçbir durum ve şartta KARDOF tarafından organize edilen etkinliğin hava ve kara ulaşım masraflarını aşamaz. Risklerin Kabulü Seçtiğim gezide katılımcı olarak yaralanma, gecikme ve beklenmeyen olayların oluşabileceği uzak, ücra ve sapa yerlere yapılacak yolculuklarda meydana gelebilecek tehlikeleri ve riskleri kabul etmekteyim. Bu belgeyi imzalayarak, kendi can güvenliğimle ilgili sorumluluklarımı kabul etmekteyim ve doğabilecek her türlü tehlike ve kazadan, T:C kanunlarının verdiği en geniş yetki anlamında,

KARDOF,yöneticilerini ve organizatör firmalarını muaf tutmaktayım. Bu belge de adı geçen gezi veya gezilere kendi isteğim ile katılmış olup ücra, sapa ve uzak bölgelere ve yabancı ülkelere yapılacak yolculukların çeşitli riskler ve tehlikeler içerdiğini ve bununla da sınırlı olmadığını kendi rızamla kabul etmekteyim. Doğa güçleri, kazalar veya tıbbi müdahalenin zor veya mümkün olmadığı durumlarda hastalık, sağlanan tıbbi müdahalenin yeterliliği, Türkiye standartlarına göre bakımı veya onarımı yapılmamış yollar, patikalar, otel, pansiyon, araçlar, tekneler veya diğer taşıtlar yüksek irtifa, yerel huzursuzluk veya terörizm, hazırlıklı olmadığım fiziksel çaba, alkollü ve alkolsüz içki tüketimi veya ihmal (lakayt, istem dâhilinde veya hilekâr davranış olmayan) Macera gezilerinin keyif ve heyecanı gezinin içindeki risk ve normal günlük yaşantıda kabul edilebilir güvenlik seviyesinin dışında olmasından kaynaklanıp benim bilinçli ve gönüllü olarak bu veya benzeri geziye katılma sebebim olduğunu bilir ve beyan ederim. Grup halinde seyahat etmenin her zaman değişik arzulara, seyahat hedeflerine, kişilikler ve grup üyelerinin fiziksel kapasitelerine uyum sağlamayı gerektirebileceğinin bilincindeyim. Tur liderinin iyi niyet, dürüstlük ve yetkisi doğrultusunda hareket edebileceği ve grup güvenliği için kararlar alabileceği ve alınan kararların kişisel memnuniyet sağlayamayacağı fakat grubun tümünün güvenliği için gerekli olduğu konusunda aydınlatıldım. Yukarıda bahsi geçen grup seyahati durumlarını onaylayıp kabul ederim ve

KARDOF ve organizatör firmaları herhangi veya her türlü sorumluluktan muaf tutarım. Bütün gezi başvurularının Alanya Türkiye’de bulunan KARDOF tarafından kabulüne bağlı olduğunu bilir ve kabul ederim. Ben, bu belgeyle, meydana gelebilecek herhangi bir şahsi yaralanma, maddi manevi zarar ve tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüm gibi tüm sorumluluklardan kendim sorumlu olduğumu aşağıda paraf ederek beyan ve kabul ederim. Psikolojik, fiziksel ve diğer tüm hususlarda bu macera gezisine katılmak için uygun olduğumu ve eğer varsa sağlık formunda belirttiğimin dışında herhangi özel tıbbi gereksinime duymadığımı, tüm tıbbi ve hayat sigortasından ve tahliye masraflarından sorumlu olduğumu aşağıda paraf ederek beyan ve kabul ederim: Önceki paragrafların başıma gelebilecek zararlar konusunda adil ve akla uygun sınırlandırmalar olduğunu aşağıda paraf ederek beyan ve kabul ederim: Bu belgeyi tamamen okudum ve anladım.

Risklerin Kabulü ve Muafiyet Belgesi’nin kendim ve KARDOF ve/veya ilgili organizatörleri arasında bir kontrat olduğunu ve kendi isteğim ile imzaladığımı beyan ve kabul ederim

bottom of page