top of page

Philadelphia

Türkiye’de Manisa-Alaşehir, Ermenek-Gökçeseki ve Karaman-Akcaalan tarihte Philadelphia olarak geçen yerlerdir. Manisa/Alaşehir antik dönemden beri Philadelphia olarak geçmekte ve Hz. İsa’nın havârîsî Yuhanna’nın "Apocalypse" inde zikrettiği yedi kiliseden birine ev sahipliği yapmaktadır

Anadolu’da Hıristiyanlık inancının bir tezahürü olarak kurulan bu şehirlerin kuruluş tarihi Hz. İsa’nın ilk havarilerinden Paul ve Barnabas’a kadar gitmektedir. Nitekim Antiochia isyanında Hz. İsa’nın havarilerinden Paul ve Barnabas Konya-Karaman civarındaki bu yerleşim yerlerine sığınarak kurtulmuşlardır. Paul ve Barnabas Konya/Sille, Karaman/Philadelphia’da kaldıkları süre içerisinde Lykaonia halkına Hristiyanlığı Grek lisanıyla anlatmaya çalışmışlar ve zamanla bu bölgenin Hıristiyanlığın merkezi haline gelmesini sağlamışlardır

akçalan2.jpg

Tarihi Şehir 

M.Ö. 1200’lerden daha eskilerde ise bu bölge Hititlerin egemenliği altında idi. Bölge sırasıyla Hitit, Frig, Kimmer, Pers, Büyük İskender’in egemenliğine girmiştir. M.Ö. 25 yılından itibaren Roma’nın Anadolu’da hâkimiyet sağladığı (Zoroğlu, 1984: 137-139) ve hâkim olduğu alanlarda “tema” olarak adlandırılan yönetim birimleri vasıtasıyla bölgeyi idare ettiği bilinmektedir. Roma’nın yıkılışından sonra bölge Bizans hâkimiyetine geçmiştir

akçalan4.jpg
bottom of page