top of page

Madenşehri 

Karaman'ın 37 kilometre uzaklığındaki kiliseler ve manastırlar topluluğu, Binbir Kilise olarak adlandırılmaktadır.
Maden Şehri Köyü sınırları içerisinde yer alan Binbir Kilise, Bizans döneminde inşa edilmiş 12. yüzyıla kadar sürekli olarak ziyaret edilmiştir. Bölgedeki hiçbir kilise veya manastırın ismi bilinmemektedir. Bu sebepten dolayı kalıntılar numaralandırılmış ve Binbir Kilise olarak adlandırılmıştır.

binbir2.jpg

Apsis Şapel

Binbir Kilise kalıntıları Madenşehir, Yukarı Ören ve Değle olmak üzere üç bölümde incelenmektedir. Bunlardan Madenşehir Köyü, doğudan Kızıldağ (2652 m), batıdan Göz Dağı (1502 m) ve kuzey yönünden ovaya doğru Çet Dağı (1549 m) tarafından çevrelenmiş olan çöküntüde yer almaktadır. Üçkuyu Köyü’ne çıkan yolun kenarında ve Maden Dağı’nın güneyinde yer alan bölge, yöre halkı tarafından Yukarı Ören olarak adlandırılmaktadır. Değle ise, Madenşehir’in 6.5 km batısında ve buraya göre nispeten daha yüksek olan kalıntılar sahasıdır

madenşehri.jpg

Binbirkilise

Erken Hristiyanlık dönemi yapılarının bulunduğu Binbir Kilise bölgesindeki kilise, manastır ve mezarların 19. yüzyıl başında yaşanan depremle yıkıldığı ortaya çıktı. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Karadağ’ın Binbir Kilise yapıları, dönemin piskoposluk merkeziydi fakat günümüzde yıkıntı halinde bulunuyor. Çok sayıda kilise ve manastırı içinde barındıran bölge, bazı kaynaklarda Barata Antik Kenti olarak geçse de, antik dönemdeki adı henüz bilinmiyor. Binbir Kilise, Avrupa’dan Kudüs’e giden Hristiyan hacıların uğrayarak buradaki azizleri ziyaret ettiği bir yer ve geç antik dönemin en önemli üç merkezi arasında gösteriliyor.

 

binbir1.jpg

Anıt Mezar (Mausoleum)

Köylüler tarafından “Darphane” olarak adlandırılan anıt mezar, Madenşehir Köyü’nün içerisinde, Uzunkuyu Köyü’ne giden yolun batısında yer almaktadır. Büyük ölçülerde bir sıra ince ve bir sıra kalın olmak üzere düzgün kesme taşlarla örülmüş bir podyum üzerinde yükselmektedir. 2.80x3.35 m ölçülerindeki mezar odasının girişi doğu yönünden dikey dikdörtgen bir açıklıkla sağlanmaktadır. Podyumdan sonra bir sıra profilli çıkıntı yer almakta ve buradan üst bölüme geçilmektedir. Burada yukarıya doğru daraldığı anlaşılan üst yapının ilk sırasının korunduğu gözlenmektedir.

madenşehri anıt.jpg
bottom of page