top of page

Değle (Üç Kuyu)

Köyün etrafında Güdük sivri, Çam dağı, Ulu çeşme, Hodul dede Dağı, çeşmesi, Mihalicik Kalesi, Mihaliç, Çandar’ın kal’ası vardır.Değle Ören yeri içerisinde 5 adet Bazilika Plânlı Kilise,1 adet Piskoposluk Sarayı,1 adet manastır, 6 adet şapel (küçük kilise), din görevlileri ve hizmetkârların yaşadığı çok sayıda konut kalıntısı bulunmaktadır.

değle2.jpg

31 Nolu Bazilika

Değle Örenyerinde, Üçkuyu köyüne çıkan yolun doğusunda yol kenarındaki yükselti üzerinde bulunan tepenin güneyindeki tabiî bir terasta yer almaktadır. 2014 yılında Karaman Müze Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayla açığa çıkarılan kilisenin giriş bölümü bodur ve yassı bir sütunla ayrılan at nalı ikiz kemerli bir isçiliğe sahip olduğu anlaşılmıştır.

değle.jpg

Oda Mezarlar

Yerleşke içerisinde Bizans (Doğu Roma) dönemine ait ana kayaya açılmış mezarlar (chamosorion) ve mezar kapakları ile tepenin doğu yamaçlarında kesme tasla inşa edilmiş kırma çatılı oda mezarlar yer almaktadır.  Değle Ören Yeri’ndeki yapı kalıntıları M.S. IV-IX. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Binbir Kilise olarak adlandırılan bölgenin Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi’nde “piskoposluk merkezi” olduğu düşünülmektedir.

değle7.jpg

38 Nolu Şapel

44 no.lu grubun doğu ilerisinde tam tepe üzerinde kayalık bir burun üzerine oturtulmuştur. Küçük bir şapel olan bu yapı özensiz işçiliklidir. Tek neften ibaret olan bu basit yapının sadece bir mazgaldan ışık alan at nalı yuvarlak plânlı apsisi yukarı doğru çok belirli olarak konik bir biçimdedir. Diğerlerine göre daha küçük olan bu yapıda dahi bölge özellikleri kendisini göstermektedir.

değle4.jpg
bottom of page